Olimpiada Claselor

Ediția 2016-2017

               

                  MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BIHOR

COLEGIUL NAȚIONAL ”TEODOR NEȘ”

SALONTA, STR. REPUBLICII, NR. 90

TEL./FAX.: 0259 373 448

E-MAIL: cnteodornes@yahoo.com

 

                               Nr. _____  din  _______________2016

                             

 

Director :                                Consilier educativ:                 Președinte:

prof. Trăncău Vasile               prof. Sabău Gabriela              prof. Illyés Lajos Demeter

 

 

 

                                                                              Vizat

                                                                                INSPECTOR PROIECTE EDUCAȚIONALE

 

 

 

PROIECT EDUCATIV

 

 

  1. A.               DENUMIREA PROIECTULUI – TITLU

 

a)      Titlul :  OLIMPIADA  CLASELOR – CLASA CEA MAI COMPETITIVĂ

Ediţia 2016 - 2017

 

b)     Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: SPORTIV, ȘTIINȚIFIC, CULTURAL

 

c)      Tipul de proiect: LOCAL

 

  1. B.               APLICANTUL

 

Coordonate de contact: COLEGIUL NAȚIONAL ”TEODOR NEȘ” SALONTA,

Str. Republicii nr. 90, tel/fax: 025933448

Responsabil: prof.  Trăncău Vasile
Coordonator: prof. Ill
yés Lajos Demeter

Echipa de proiect:    prof. Canahai Dana – mediatizare

                                   prof. Sabău Gabriela – referent educativ

                                   prof. Popescu Marius JR – responsabil organizare

                        Organizatori :

                                   prof. Neagrău Mariana

                       prof. Zsigmond Mariana

                       prof. Popescu Marius

                       prof. Simina Cristina

                       prof. Boeriu Romulus

                        prof. Simina Vlad

                       prof. Moldovan Oana

            Colaboratori externi :

                       prof.  Tripa Andrei

                                  

 

Lista elevilor care se vor implica în organizare şi desfăşurarea activităţilor şi concursurilor

 

Nume-prenume          Clasa

 

În anexă

 

Ediția 2016-2017 este a şasea ediția a proiectului.

Edițiile anterioare; 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 şi 2015-2016 s-au bucurat de un real succes.

Atât membri echipei de proiect cât și colaboratorii interni și externi, în edițiile anterioare,  au dovedit  profesionalism în organizarea și desfășurarea concursurilor din cadrul proiectului.

 

  1. C.               CONTEXT

 

„Mens sana in corpore sano !”- “Minte sănătoasă în corp sănătos !”

“Citius, Altius, Fortius” – “Mai rapid, mai inalt, mai puternic”

 

  1. D.               DESCRIEREA PROIECTULUI

 

Scop:              1. Numirea la sfârşitul anului şcolar a clasei care:

-        a participat la cele mai multe activităţi sportive cu un număr cât mai mare de elevi

-        a acumulat cele mai multe puncte în competiţii sportive prin elevii din clasă

2. Numirea la sfârşitul anului şcolar a elevului care:

-        a participat la cele mai multe activităţi sportive

-        a acumulat cele mai multe puncte prin locurile câştigate la competiţii sportive

3. Numirea la sfârşitul anului şcolar a liceului care:

-        a participat la cele mai multe activităţi sportive cu un număr cât mai mare de elevi

-        a acumulat cele mai multe puncte în competiţii sportive prin elevii din școală.

 

Obiective:

a)      a mobiliza câţi mai mulţi elevi de a face sport

b)      a mobiliza câţi mai mulţi elevi să învețe

c)      a prezenta elevilor ramuri de sport variate şi în forme variate

d)     a motiva elevii să aibă un ţel

e)      a motiva elevii să facă antrenamente pentru a obţine rezultate mai bune

f)       a face clasele unite pentru un ţel comun

g)      a face liceele unite pentru un ţel comun

h)      a face elevii, clasele şi liceele să participe la activităţi şi concursuri sportive împreună

 

Grup  ţintă:

direct: Elevi claselor IX – XII din:

                        -    Colegiul Naţional ,,Teodor Neș” Salonta

-          Liceul Teoretic ,,Arany Janos” Salonta

-          Liceul Tehnologic nr. 1 Salonta

 

indirect: ceilalţi elevi, părinţii, comunitatea locală

 

Durata: 9 luni

 

 

 

 

 

 

Conţinutul proiectului: Regulamentul

            Fiecare elev din orice clasă are posibilitatea să participe individual sau în echipă la activităţile şi concursurile sportive, culturale și științifice propuse spre organizare de catedra de sport şi AS “Altius” precum şi Olimpiadele sporturilor;  care sunt luate drept activităţi şi concursuri ai acestui proiect menţionate în Calendarul de activităţi.

            Pentru prezenţa activă la concursuri se calculează pentru fiecare concurs și fiecare clasă în parte, punctajul de participare, după numărul de elevi din clasa respectivă înscrişi ( și numai cei care au participat activ ) la concursul respectiv, după cum urmează :

                                      (Nr. elevilor din clasă care au participat activ la concursul respectiv) x 10

Puncte de participare = --------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                       Numărul elevilor din clasa respectivă

            Pentru fiecare probă a unui concurs se face clasamentul elevilor trecând şi clasa lor.

            În acest fel

-        clasa din care elevul a obţinut locul 1 primeşte 4 puncte

-        clasa din care elevul a obţinut locul 2 primeşte 3 puncte

-        clasa din care elevul a obţinut locul 3 primeşte 2 puncte

-        clasa din care elevul a obţinut mențiune primeşte 1 punct

            La sfârşitul anului şcolar se face clasamentul claselor pe baza punctelor acumulate la activităţi şi concursuri obţinându-se clasa câştigătoare care primeşte un premiu substanţial (de exemplu un Laptop performant, o excursie gratuită ) depinde de sponsori.

            Clasamentul elevilor se calculează după următorul punctaj:

-          participare la un concurs 1 punct

-          câştigarea locului I           4 puncte

-          câştigarea locului II         3 puncte

-          câştigarea locului III        2 punct

-          câştigarea menţiunii         1 punct

Pentru prezenţa activă la concursuri se face pentru fiecare concurs în parte o clasificare a liceelor după numărul de elevi înscrişi la concursul respectiv.

            Din clasamentul liceelor :

-        primul liceu primeşte 3 puncte

-        al doilea liceu primeşte 2 puncte

-        al treilea liceu primeşte 1 punct

            Pentru fiecare probă a unui concurs se face clasamentul elevilor trecând şi liceul lor.

            În acest fel

-        liceul din care elevul a obţinut locul 1 primeşte 4 puncte

-        liceul din care elevul a obţinut locul 2 primeşte 3 puncte

-        liceul din care elevul a obţinut locul 3 primeşte 2 puncte

-        liceul din care elevul a obţinut mențiune primeşte 1 punct

            La sfârşitul anului şcolar se face clasamentul liceelor pe baza punctelor acumulate la activităţi şi concursuri obţinându-se liceul câştigător care primeşte un premiu substanţial ( …) depinde de sponsori.

            ( La sfârşitul anului şcolar se face şi clasamentul elevilor pe baza punctelor acumulate la activităţi şi concursuri obţinându-se elevul câştigător care primeşte un premiu substanţial ( de exemplu un Laptop performant ) ) depinde de sponsori.

            La fiecare probă a activităţilor şi concursurilor elevii care obţin locul unu doi trei şi menţiune primesc diplome şi medalii.

            ( Diplomele de participare pentru toţi participanţi – depind de sponsori )

            ( Cupele pentru clase – depind de sponsori )

Observații:

            - concurenții care nu se prezintă în echipament adecvat ( ex. sportiv ) nu au dreptul să participle la competiții;

            - data limită de înscriere la competiție este ziua premergătoare desfășurării activității;

            - abaterile de la codul bunelor maniere se sancționează cu (-5) puncte atât la nivel individual cât și la nivel de echipe dacă va fi cazul.

E. Calendarul activităţilor:

Nr. crt.

Activitatea
„ Ziua Sportului „

Grup țintă

Iniţiator

Termen

Responsabil

Rezultate

Observații

1

Ziua atletismului -
Concurs de atletism – ediţia a VIII -a

Elevii
IX-XII

Altius
Catedra de sport

octombrie

Neagrău Mariana

3 premii
1 mențiune

 

2

Ziua şah-ului -
Campionat de şah – ediţia a VIII -a

Elevii
V-VIII
IX-XII

Altius
Catedra de sport

octombrie

Illyés Lajos Demeter

3 premii
1 mențiune

 

3

Campionat de Table– ediţia a VI -a

Elevii
IX-XII

Altius
Catedra de sport

noiembrie

 

Tripa Andrei

3 premii
1 mențiune

 

4

Campionat de Badminton
 ediţia a V-a

Elevii
IX-XII

Altius

noiembrie

Popescu Marius Jr.

3 premii
1 mențiune

 

5

Ziua fotbalului - 
Campionat de fotbal

Elevii
IX-XII

Catedra de sport

noiembrie

Popescu Marius

3 premii
1 mențiune

 

6

Ziua jocurilor logice -
Olimpiada Jocurilor ediţia a V-a

Elevii
IX-XII

Altius

noiembrie

Illyés Lajos Demeter

3 premii
1 mențiune

 

7

Aleargă cu Moșu
ediţia a VI-a

Elevii
I-XII

Altius

decembrie

Illyés Lajos Demeter

3 premii
1 mențiune

 

8

Ziua fotbal tenis -
Campionat de fotbal tenis

ediţia a VII –a

Elevii
IX-XII

Altius
Catedra de sport

decembrie

Popescu Marius JR

3 premii
1 mențiune

 

9

Ziua gândirii -
Olimpiada IQ ediţia a IV-a

Elevii
IX-XII

Altius

ianuarie

Boeriu Romulus

3 premii
1 mențiune

 

10

Ziua autoapărării - Demonstraţie de Arte marţiale, ediţia a VI-a

Elevii
IX-XII

Altius

ianuarie

Tripa Andrei

3 premii
1 mențiune

 

11

Campionat de tenis de masă

 ediţia a VI-a

Elevii
IX-XII

Altius
Catedra de sport

Ianuarie

Popescu Marius JR

3 premii
1 mențiune

 

12

Ziua baschetului - Campionat de Streetball ediţia a VI-a

Elevii
IX-XII

Altius
Catedra de sport

februarie

Simina Cristina

3 premii
1 mențiune

 

13

Ziua științelor -
Olimpiada științelor ediţia a V-a

Elevii
IX-XII

Catedra de Informatică

februarie

Boeriu Romulus

3 premii
1 mențiune

 

14

Campionat de Volei

ediţia a V-a

Elevii
IX-XII

Catedra de sport

februarie

Zsigmond Mariana

3 premii
1 mențiune

 

15

Ziua alergării -
Crosul de primăvară ediţia a VI-a

Elevii
IX-XII

Catedra de sport

martie

Neagrău Mariana

3 premii
1 mențiune

 

16

Ziua gimnasticii -
Concurs de gimnastică ediţia a VI

Elevii
IX-XII

Altius

martie

Popescu Marius JR

3 premii
1 mențiune

 

17

Cupa “Teodor Neş” ediţia a III-a (Fotbal, Baschet, Cros)

Elevii
IX-XII

Altius

martie

Popescu Marius Jr

Simina Vlad

3 premii
1 mențiune

 

18

Ziua handbalului - Campionat de Handbal ediţia I

Elevii
IX-XII

Altius
Catedra de sport

aprilie

Zsigmond Mariana

3 premii
1 mențiune

 

19

Ziua sportului -
Challenge Day ediţia a XII-a

Elevii
I-XII

Altius
Catedra de sport

Mai

Popescu Marius JR

3 premii
1 mențiune

 

20

Ziua ciclismului - 
Concurs de ciclism ediţia a VI-a

Elevii
IX-XII

Catedra de sport

Mai

Popescu Marius

3 premii
1 mențiune

 

21

Ziua concentrării
Simultan de șah - ediţia a VII-a

Elevii
IX-XII

Catedra de Informatică

Mai

Illyés Lajos Demeter

3 premii
1 mențiune

 

22

Ziua tenisului  -
 Concurs de tenis ediţia a VI-a

Elevii
IX-XII

Altius

Mai

Simina Vlad

3 premii
1 mențiune

 

23

Ziua Street Workout -
 Concurs de Street Workout ediţia I

Elevii
IX-XII

Altius

Mai

Popescu Marius

3 premii
1 mențiune

 

24

Ziua artei

Concurs de desen - ediţia a IV-a

Elevii
IX-XII

Catedra de arte

Mai

Moldovan Oana

3 premii
1 mențiune

 

25

Ziua tehnologiei

Concurs de IT Hard&Soft ediţia a IV-a

Elevii
IX-XII

Catedra de Informatică

Mai

Illyés Lajos Demeter

3 premii
1 mențiune

 

26

Ziua culturii – Concurs de cultură generală – ediția a III-a

Elevii
IX-XII

Altius

Mai

Popescu Marius JR

3 premii
1 mențiune

 

27

Căutare de comori – ediția I

Elevii
IX-XII

Altius

Mai

Popescu Marius JR

3 premii
1 mențiune

 

28

Ziua înotului - Concurs de înot

ediţia a IV

Elevii
IX-XII

Altius

Mai

Popescu Marius JR

3 premii
1 mențiune

 

29

Ziua triatlonului -
Concurs de Triatlon – ediţia a IV –a

Elevii
IX-XII

Altius

Mai

Illyés Lajos Demeter

3 premii
1 mențiune

 

 

Activitate

Luna/Data (estimativ)

Atletism

21 octombrie 2016

Șah

27 octombrie 2016

Table

4 noiembrie 2016

Badminton

10 noiembrie 2016

Fotbal

18 noiembrie 2016

Olimpiada Jocurilor

25 noiembrie 2016

Alergarea cu Moșul

6 decembrie 2016

Fotbal tenis

16 decembrie 2016

Olimpiada IQ

13 ianuarie 2017

Autoapărare

20 ianuarie 2017

Tenis de masă

26 ianuarie 2017

Street ball

3 februarie 2017

Olimpiada științelor

16 februarie 2017

Volei

24 februarie 2017

Cros

2 martie 2017

Gimnastică

17 martie 2017

Cupa Teodor Neș (Fotbal Baschet Cros)

24 martie 2017

Handbal

7 aprilie 2017

Challenge Day

12 mai 2017

Școala

altfel

Ciclism/Simultan Șah

22 mai 2017

Street work/Tenis

23 mai 2017

Concurs de desen/Concurs IT

24 mai 2017

Cultură generală/Căutare de comori

25 mai 2017

Triatlon/Înot

26 mai 2017


F. EVALUARE – CALITATE

         Evaluare internă:

                        Numărul de participanți și de participări la activități.

                        Chestionar de satisfacție.

                         urmează să fie finalizat

         Evaluare externă:

                        Articole în ziarele locale despre activități și proiect.

                        Părerea ISJ și/sau DJST Bihor.

                        urmează să fie finalizat

G. MONITORIZAREA PROIECTULUI

         Se face de către coordonatorul de proiect prin procese verbale după fiecare activitate și pe site-ul proiectului.

H. Rezultate: calitative

                        Activități organizate din ce în ce mai bine.

                        Rezultatele tot mai bune la concursuri.

                        urmează să fie finalizat

                                cantitative

                        Numărul de participanți să crească.

                        Participarea claselor să fie mai activă.

                        Participarea liceelor să fie mai mare.

                        Participarea mai activă a comunității locale.

                        urmează să fie finalizat

I. DISEMINAREA PROIECTULUI

-        anunţarea proiectului şi a regulamentului prin pliante

-        anunţarea activităţilor şi concursurilor prin calendarul lor

-        anunţarea fiecărui concurs prin afişe

-        elaborarea unui site al proiectului

-       elaborarea unei reviste digitale la terminarea proiectului pe CD

-       reclamă în ziarele locale

Materiale de promovare

-        pliante

-        calendarul activităţilor şi concursurilor

-        afişe

-        reclame

-        site-ul proiectului

-        revista digitală a proiectului pe CD

 

J. IMPACTUL PROIECTULUI

         Impactul proiectului va fi unul pozitiv, așteptând ca dorința pentru sport a participanților să fie amplificată, ca sănătatea atât spirituală cât și cea fizică să dea roade, și ca spiritul de echipă să se dezvolte tot odată cu dorința de a fi uniți la nivelul clasei, și la nivel de școală.

                        urmează să fie finalizat

K. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI

         Având în vedere cele 5 ediții anterioare, se îndeplinesc condițiile pentru ca în viitor proiectul să aibă rezultate și influențe din ce în ce mai bune.

 

L. BUGETUL PROIECTULUI

  • Surse de finanţare: sponsorizări, fonduri proprii
  • Costurile pe activităţi: din sponsorizări și fonduri proprii,

premiile sunt specificate în regulament

organizarea și desfășurarea activităților se face în regim de voluntariat

  • Buget : aproximativ 6000 Ron

 

Roluri:

Unitatea de învăţământ:  Colegiul Naţional ,, Teodor Neș” Salonta

Rolul in cadrul proiectului:  organizator

 

Asociaţia Sportivă: „ALTIUS” de lângă Colegiul Naţional ,, Teodor Neș” Salonta

Rolul in cadrul proiectului:  inițiator

 

Unitatea de învăţământ:  Liceul Teoretic ,,Arany Janos” Salonta

Rolul in cadrul proiectului:  partener invitat

 

Unitatea de învăţământ:  Liceul Tehnologic nr. 1 Salonta

Rolul in cadrul proiectului:  partener invitat

 

M. Parteneri

         externi:

Societatea: - S.C. Plastec S.R.L.

Persoana de contact: -  ing. Octavian Petru

Rolul in cadrul proiectului: - Sponsor principal

 

Societatea: -  ADA Fabrica de Mobila SRL.

Persoana de contact: -  ec. Bagdi Andrea

Rolul in cadrul proiectului: - Sponsor principal

 

Societatea: - S.C. InstalPlus S.R.L.

Persoana de contact: -  ing. Morgovan Alexandru

Rolul in cadrul proiectului: - Sponsor principal

 

Societatea: - S.C. Bene Internaţional S.R.L.

Persoana de contact: -  ing. Bene Cristina

            Rolul in cadrul proiectului: - Sponsor principal

 

Societatea: - S.C. PCTECH S.R.L.

Persoana de contact: -  ing. Prof.  Illyés Lajos Demeter

            Rolul in cadrul proiectului: - Sponsor

 

Societatea: - S.C. TUTTI COM SERV S.R.L.

Persoana de contact: -  Sorean Vasile

            Rolul in cadrul proiectului: - Sponsor

 

            Societatea: - S.C. INTEVA PRODUCTS SALONTA S.R.L.

Persoana de contact: - dl. Cristea Mihai

            Rolul in cadrul proiectului: - Sponsor

 

Societatea: - S.C. VPK Packaging Romania S.R.L.

Persoana de contact: - dl. Bart Dobbelaere

            Rolul in cadrul proiectului: - Sponsor

 

 

 

Contract de sponsorizare cu partenerii externi în anexă

 

N. ANEXE

Acorduri parteneriale – în curs de semnare


Lista elevilor care se vor implica în organizare şi desfăşurarea activităţilor şi concursurilor

     
  Olimpiada Claselor- Echipa  
     
Nr.crt. Nume Prenume  Clasa
1 Craciun Ionut XI - D
2 Herdean Vasile XI - D
3 Nirucz Alexandra X - D
4 Micle Mircea XI - B
5 Dale Denisa IX - B
6 Capata Madalina IX - D
7 Illyes Hannah XI - B
8 Magureanu Alexandru IX - D
9 Cotrau Andrea IX - C
10 Pop Maria X - B
11 Gravis Flavia IX - D
12 Horga Vlad IX - A
13 Ruscas Carla IX - A
14 Ruscas Giulia IX - A
15 Zetocha Vlad XI - B
16 Moisi Debora XI - B
17 Blide Dalia IX - C
18 Farcut Marian XI - B
19 Rusu Alexandru IX - A
20 Gavris Sebastian IX - D
21 Bobis Larisa X - A
22 Luca Ionut X - A
23 Slovac Ioan X - A
24 Faur Cosmina X - A
25 Mihai Zerni IX - A
26 Vidican Alexandru IX - A
27 Tarlea Catalin IX - A
28 Cismas Daniel IX - B
29 Bagosi Zoltan IX - B
30 Chirodev Ana IX - B
31 Cura Denisa XI - A
32 Tulbure Carla XI - A
33 Lobont Ada IX - D
34 Kristali Natalia IX - D
35 Foalis Alex IX - D
36 Begher Ariana IX - D
37 Sarandan Madalina IX - D
38 Ciuca Renata IX - D
39 Pasca Cristina IX - D
40 Megyesi Paul IX - D
41 Minz Alexandra IX - C
42 Sturz Betina IX - C
43 Balint Iustin IX - A
45 Mandrut Alina X - A
46 Laza Bogdan XI - B
47 Fekete Brigitta X - D
48 Lunkan Andreea IX - D
49 Covaci Sara Cipriana  X - A
50